Laks rømte fra SalMar-anlegg

Oppdrettslaks rømte fra slaktemerd på Frøya. 

Fiskeridirektoratet mottok natt til onsdag melding om rømming av oppdrettslaks fra Salmar AS sin slaktemerd Nordskag på Frøya.Direktoratet skriver i en melding at det ble rapportert om en cirka 8 meter lang rift i noten. Foreløpige tall fra selskapet viser derimot at rømmingsomfanget ikke er så stort som man kunne anta utfra skaden, og selskapet har så langt gjenfanget 250 individ.Fisken har en snittvekt på 5 kg.Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn på lokaliteten.