Laksedøden - dette er analytikerens store frykt

- Som alltid er det vinnere og tapere.

Brian Cliff Olguin

Algedøden treffer oppdrettere i nord med full kraft.De siste tallene fra Fiskeridirektoratet anslår i ettermiddag 11.600 tonn død laks og et inntektstap på 720 millioner kroner, men dette kan fort nærme seg milliarden.Algeoppblomstringen som startet 15. mai er den mest alvorlige siden 1991.40.000 tonn tatt ut?Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård anslår at 6-8 millioner fisk er tatt ut så langt - eller 30-40.000 tonn fremtidig norsk produksjon.- Så langt vi kan se er åtte selskaper rammet. Tapene varierer fra ubetydelig til opptil 90 prosent i noen merder. Antallet tapt fisk (uttrykt i media) fra Nordlaks, Northern Light og Ballangen Sjøfarm kan ganske nøyaktig summeres opp til 5-6 millioner fisk, skriver han i en analyse Hegnar.no har fått tilgang til.I tillegg kommer altså tapene fra de fem øvrige selskapene. Disse er så langt ikke kjent.- Enda mer bekymringsfullt er estimatet fra Havforskningsinstituttet om at algeoppblomstringen flytter seg vestover og kan ramme Svolvær-området i morgen. I dette området finner vi tre lokaliteter med en biomassekapasitet på 11.000 tonn, fortsetter Giskeødegård. Han understreker at vi her snakker om en uforutsett hendelse som inntreffer fra tid til annen.- Dette er derfor ikke en «sort svane». Uansett venter vi at dette (i teorien) har en positiv effekt på én krone kiloen for lakseprisene i 2019, og hvis dette fortsetter å eskalere vil effekten av tapt fisk og høyere markedspriser øke, resonnerer analytikeren.Tapere - og vinnereHvis 40.000 tonn går tapt, vil det ifølge Giskeødegård ta den globale tilbudsveksten fra 6,6 til 5,0 prosent.- Hvis tapene dobles, vil norske slaktevolumer falle i 2019, og gi en global tilbudsvekst på 3,3 prosent. Fra tilbudssjokket i 2016 vet vi at effekten av endret markedspsykologi også er viktig, og en følelse av panikk kan skvise prisene mer enn en modell kan forutse, fortsetter han.- Til syvende og sist er dette tragisk for selskapene involvert, og som alltid er det tapere (rammet av dødelighet) og vinnere (ingen tap, høyere priser i markedet). Én krone høyere laksepriser vil øke EPS (earnings per share/resultat per aksje) med 3-4 prosent for de fleste selskapene vi dekker, avslutter Nordea-analytikeren. SalMar-smellPå Oslo Børs markerer SalMar seg negativt ved å falle 4,8 prosent til 386,10 kroner i tung handel onsdag ettermiddag. Selskapet venter ikke å bli veldig hardt rammet av algeangrepet, men straffes heller for dagens kvartalstall - som også var sykdomstynget.Analytikerne i DNB Markets reagerer på tallene med å karakterisere verdsettelsen av aksjen som utfordrende, mens Sparebank 1 Markets holder seg nøytrale.Mowi trekker ned 0,9 prosent til 202,70 kroner og Norway Royal Salmon 1,5 prosent til 196 kroner.Videre er Bakkafrost bare marginalt ned, mens Grieg Seafood går tilbake med 0,2 prosent til 116,30 kroner.Ellers peker noen lakseaksjer oppover, deriblant Lerøy Seafood som står i pluss 0,7 prosent på 60 kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker