- Markedet har kanskje blitt vel negativt

Usikkerheten vedvarer.

Referatet fra forrige rentemøtet i Fed viser at flere av medlemmene i den pengepolitiske komiteen støtter Jerome Powells syn om at den siste tidens fall i inflasjon er midlertidig. «Føre var»-rentekutt, som har vært et tema i markedet, ble ikke nevnt i det hele tatt.«Enkelte uttrykker bekymring for at lav inflasjon kan trekke ned inflasjonsforventningene, hvis ikke inflasjonen tar seg opp i løpet av de neste kvartalene. Men det er vel så mye et signal om at Fed ikke har hastverk og kan vente på at inflasjonen kommer opp, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i morgenrapporten, og fortsetter:«Det, sammen med det ganske positive bildet Fed tegner av økonomien, indikerer at markedet kanskje har blitt vel negativt når det priser to rentekutt fra Fed».Usikkerheten vedvarerSeniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets viser også til at referatet bekrefter at mange i FOMC støttet Powells syn.«Medlemmene fant støtte for dette ved at et justert mål på inflasjonen, som tar ut de komponentene som har hatt ekstreme endringer, har ligget stabilt på rundt to prosent i det siste», skriver Magnusse i morgenrapporten.FOMC mente ellers at BNP-veksten hadde overrasket positivt i 1. kvartal, men at den mest sannsynlig ville avta fremover.«En del av medlemmene mente at usikkerheten globalt hadde avtatt noe, men referatet konkluderte likevel med at usikkerheten vedvarer. Referatet gir støtte til våre prognoser som innebærer at Fed funds-renten blir holdt uendret fremover», heter det fra seniorøkonomen i DNB Markets.En viss optimismeReferatet avslørte også ifølge seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken en viss optimisme rundt vekstutsiktene.«Dette møtet kom før handelskonflikten mellom USA og Kina igjen blusset opp, og før svake tall for detaljomsetning og industriproduksjon. Dermed kan det argumenteres for at rentekomiteens vurderinger rundt vekstutsiktene allerede er noe utdaterte», skriver Grangård i morgenrapporten.Som ventet indikerte fortsatt Fed tålmodighet rundt ytterligere rentehevinger, men det ble heller ikke gitt hint om at renten kunne bli kuttet.«Som kjent har rentemarkedet mer eller mindre fullt priset inn et rentekutt i løpet av året», skriver økonomen.