Meglerhus: Det er en risiko for at situasjonen kan forverre seg

- De to seneste ukene har vært preget av den eskalerende handelskrigen mellom USA og Kina, slår Knut A. Magnussen fast i dagens rapport fra DNB Markets.Denne uken valgte Kina å varsle økt toll på import fra USA tilsvarende 60 milliarder dollar (som ble ilagt toll i september i fjor), med satser på fra 5 til 25 prosent. DNB Markets mener det var et relativt beskjedent svar fra Kina, som kunne valgt å sette satsen på alle varene i denne gruppen opp til 25 prosent.Risiko for eskalering- Selv om Trumps trusler om å ilegge toll på all Kinaimport trolig er begrunnet i et ønske om å presse frem en bedre løsning med Kina, er det åpenbart en risiko for at eskaleringen vil kunne ende med 25 prosent toll på all handel de to landene imellom. Det vil i så fall være i tråd med det vi antok i vår halvårsrapport fra august i fjor, skriver Magnussen i rapporten.Begrunnelsen for pessimismen den gang var konfliktens dyptgripende omfang.- I bunn og grunn dreier det seg om hvem som skal ha hegemoniet i verdensøkonomien. I USA stiller begge partiene i Kongressen seg helhjertet bak presidentens strategi. I Kina er handelspolitikken er en sentral ingrediens i president Xis «Made in China 2025», som har som mål at landet skal bli verdensledende innenfor en rekke avanserte teknologiområder, understreker Magnussen.Tøffere tiderOm vi legger til grunn at det ender med 25 prosent toll på all handel, tror DNB Markets at det kan føre til en nedgang i amerikansk BNP på rundt én prosent, en nedgang i kinesisk BNP på 1,5 prosent, og antakelig svake negative effekter for Europa og Asia utenom Kina.