Meglerhus kutter kursmålet fra 210 til 25 kroner - aksjen stuper

Aksje stuper til bunns på Oslo Børs, mens flere lakseaksjer stiger etter ny oppdatering. 

Oslo Børs har etter hvert mandag formiddag snudd ned.Klokken 11:50 står hovedindeksen i 872,51, ned 0,39 prosent. Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 966 millioner kroner. Nasdaq AB, et indirekte datterselskap av Nasdaq, har besluttet å trekke sitt tilbud  om å erverve alle de utstedte aksjene i Oslo Børs VPS Holding.  Dermed ble det europeiske børskonsernet Euronext som vant kampen om Oslo Børs.«Beslutningen er fattet fordi det under nåværende omstendigheter ikke er mulig å innfri betingelsen om minste akseptgrad i tilbudet. Aksjonærer som tidligere har akseptert tilbudet, frigjøres fra sine forpliktelser i henhold til Tilbudet», heter det.OljeprisenBrent-oljen er ned 0,59 prosent til 68,76 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,39 prosent til 58,40 dollar fatet.Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,09 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.Baker Hughes' seneste riggtelling viste fredag ettermiddag at antallet oljerigger i drift i USA falt med fire  i uken som sluttet 24. mai. Prisene som allerede steg før tellingen ble publisert, løftet seg ifølge TDN Direkt ytterligere da tallene kom.Analytikere sier ifølge nyhetsbyrået at de amerikanske sanksjonene mot Iran og Venezuela, sammen med Opec-kuttet, fører til tilbudssidepress på prisene,  mens de pågående handelsspenningene mellom USA og Kina skaper bekymringer knyttet til etterspørsel og økonomisk vekst.Equinor faller 0,96 prosent til 170,85 kroner. Ellers i olje faller Aker BP 1,98 prosent til 247,40 kroner, mens DNO er ned 1,59 prosent til 15,75 kroner.SeadrillCarnegie nedgraderer sin anbefaling på Seadrill til salg fra kjøp i en oppdatering,  ifølge TDN Direkt. Kursmålet kuttes til 25 kroner fra tidligere 210 kroner. Med om lag 400 millioner dollar i rentekostnader pr år, og banklånamortisering som starter i 2021, mener meglerhuset det er en høy sannsynlighet for at likviditeten tørker inn innen 2021/22.Seadrill aksjen er ned hele 9,19 prosent til 42,86 prosent, mest av samtlige aksjer. Tønseth sulten på laksSparebank 1 Markets oppjusterer ifølge en oppdatering fra analytiker Tore Tønseth søndag kursmålet på flere lakseselskaper, og gjentar sitt positive syn på sektoren, til tross for at sektoren er opp ni prosent den seneste måneden. SalMar-aksjen løftes også til kjøp.Blant annet justeres kursmålet på Mowi opp til 230 kroner, Lerøy til 72 kroner, Salmar til 450 kroner, Bakkafrost til 420 kroner, Grieg Seafood til 140 kroner, og Norway Royal Salmon til 235 kroner.Mowi stiger 0,96 prosent til 211,40 kroner. SalMar er opp 3,71 prosent til 424,60 kroner, mens Lerøy stiger 1,14 prosent til 61,94 kroner.Bakkafrost er ned 0,83 prosent til 480,80 kroner, mens Grieg er ned 0,20 prosent til 171,70 kroner. StorebrandStorebrand har mottatt utkast til et vedtak om endring av ligning for 2015 , noe som kan medføre et skattekrav på hele 1,3 milliarder kroner.Ifølge meldingen inntektsførte Storebrand i 4. kvartal 2015 en positiv skatteeffekt på 1,7 milliarder kroner knyttet til likvidasjonen av eiendomsholdingselskapet Storebrand Eiendom Holding AS («SEH»). 23. mai i år mottok selskapet et foreløpig utkast fra Skatteetaten på et vedtak om endring av ligningen for 2015.Storebrand-aksjen er ned 2,15 prosent til 65,54 kroner.Aega9. mai meldte Aega at de hadde inngått en avtale om å selge alle sine solenergianlegg til Italia T1 Roncolo , et datterselskap av Mareccio Energia.Avtalen er nå godkjent av kjøperkomiteen og styret i Aega, samt formelt undertegnet av begge parter, ble det opplyst i en børsmelding fredag kveld. Transaksjonen er ifølge meldingen fortsatt gjenstand for godkjenning fra finansinstitusjonene i Aega, og alle godkjennelser ventes innen 3. kvartal.Dersom transaksjonen gjennomføres vil det ifølge tidligere meldinger fra Aega bokføres en gevinst på om lag 2,5-3,0 millioner euro, avhengig av tidspunktet for gjennomføring og endelig pris.Aega-aksjen falt i åpningen rundt 6 prosent, men har nå snudd opp 2,63 prosent til 1,56 kroner. Thin FilmNominasjonskomiteen i Thin Film Electronics foreslår gjenvalg av styreleder, samt innpass for tre nye styremedlemmer  i selskapet.Komiteen foreslår gjenvalg av Morten Opstad som styreleder for to nye år. Aksjen er opp 1,66 prosent til 0,14 kroner. MPC Container ShipsMPC Container Ships melder om røde tall, og fikk et resultat etter skatt på minus 7,71 millioner dollar i 1. kvartal 2019, mot 0,50 millioner dollar i samme periode året før.Driftsinntektene beløp seg til 46,66 millioner dollar, sammenlignet med 28,26 millioner dollar i 1. kvartal 2018.Aksjen er opp 1,40 prosent til 29,00 kroner.