Minutes fra Fed: Ingen rentehevninger «på en stund»

Fed har ingen planer om å røre styringsrenten i 2019.

Onsdag kveld ble Minutes-rapporten fra Federal Reserves rentemøte 1. - 2. mai offentliggjort. Nøkkelordet i rapporten synes å være «tålmodig».- Medlemmene mente at en tålmodig innstilling for å bestemme fremtidige justeringer av styringsrenten vil være hensiktsmessig for en god stund, het det i oppsummeringen i rapporten.Det betyr at Fed virker å være trygge på at renten er godt forankret og at den ikke vil bli hevet i løpet av året.Fed har også oppjustert forventningene til økonomisk vekst for helåret etter at noen av de tidligere bekymringene har falt bort eller blitt redusert. Det var spesielt summen av Brexit, handelskrig og fallende global vekst som bekymret sentralbanken, men utsiktene skal nå være bedre enn fryktet.Rapporten fremmer at tross rekordlav arbeidsledighet, 3,6 prosent, er veksten stabil og inflasjonpresset lavt.Les hele referatetFed-medlemmene skal imidlertid ha vært noe mer splittet hva gjelder renteendringer lengre frem i tid. Noen mener at renteheving kan bli nødvendig om økonomien fortsetter å vise styrke og utvikler seg slik de tror, skriver Marketwatch.Flere uttrykte også bekrymring for at en vedvarende lav inflasjon vil dempe inflasjonsforventningene. Det ble allikvel ikke annonsert forslag for rentekutt i den nærmeste tiden. Markedet priser på sin side inn en betydelig sannsynlighet for at Fed vil gjøre nettopp dette i løpet av det neste året.Den amerikanske styringsrenten ligger på 2,25-2,50 prosent.Rentene fallerBåde de korte og de lange rentene falt onsdag. Det kom ingen store utslag direkte etter at rapporten ble offentliggjort.3 måneders T-Bill falt 0,8 basispunkter til 2,379 prosent.Prisen på 2-åringen ble sendt opp av investorene og yielden falt til 2,229 prosent.10-åringen krympet 3,6 basispunkter til 2,393 prosent.30-åringen yieldet 2,814 prosent, ned 3,2 basispunkter.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også