Moderat utvikling i boligprisene

Fasiten er her.

Boligprisene steg med 0,8 prosent nominelt i april, viser fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for et år siden.- Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet fortsetter også i april. Så langt i år har vært mange boliger til salgs over det meste av landet. Samtidig er også mange boligkjøpere i markedet. Dette skaper et høyt aktivitetsnivå med mange visninger, mange salg og stabil utvikling i boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, ifølge en pressemelding.Stor aktivitet I april ble det solgt 7.850 boliger i Norge, noe som er 2,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 6,2 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.I april ble det lagt ut 8.655 boliger til salgs i Norge, noe som er 9,0 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut for salg 7,5 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.- Boligmarkedet er i god balanse. Det er blitt solgt mange boliger sist måned selv om at påsken i sin helhet i år falt i april. Vi har et velfungerende marked, noe som understrekes av det høye aktivitetsnivået. Så langt i år er det solgt langt flere boliger enn i rekordåret 2018, sier Dreyer.- Veksten i antall bruktboliger til salgs er historisk spesielt stor i mai og juni, og vi forventer at det vil komme mange boliger til salgs de neste månedene. Så langt har markedet klart å absorbere det store antallet boliger til salgs uten at boligprisene har svekket seg. Det er nå ekstra spenning knyttet til hvordan markedet vil utvikle seg når tilbudssiden vil stige ytterligere de kommende ukene, sier Dreyer.Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i april 2019, noe som er seks dager mindre enn i april 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 80 dager.- Salgstiden har så langt i 2019 vært høyere enn på mange år, men i april gikk salgstiden en del ned og det tok kortere tid å selge en bolig i april i år sammenliknet med samme periode i fjor. Raskere salgstid i flere av de største byene bekrefter at det er stor aktivitet i markedet over hele landet, sier Dreyer.Hamar på toppSterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Hamar m/Stange på 1,0 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en nedgang på 0,8 prosent.Sterkest 12 måneders vekst hadde Asker/Bærum med 4,9 prosent, mens Trondheim hadde den svakeste 12 måneders veksten med en nedgang på 0,6 prosent.- Det har så langt i år vært svært små forskjeller i boligprisutviklingen rundt om i landet. Selv om det i enkeltområder kan svinge noe fra måned til måned, så viser trenden over hele landet en nullvekst eller moderat vekst. Etter mange år med svingninger i boligprisutviklingen, så er det gledelig at vi nå er inne i en lengre periode med stabil moderat prisutvikling, sier Dreyer. I Oslo steg boligprisene med 0,6 prosent i april, mens de  korrigert for sesongvariasjoner sank med 0,1 prosent.Boligprisene i Trondheim steg med 0,5 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,3 prosent. I Bergen steg boligprisene med 1,0 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent.Hva gjelder boligprisene i Stavanger var prisene uendret i april. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,5 prosent.SpådommeneHandelsbanken Capital Markets venter en forsiktig positiv utvikling også for resten av året, og ser for seg at boligprisveksten i år vil lande i området to-tre prosent (regnet mot gjennomsnittet for 2018).«Som vi har vært inne på før mener vi at økte disponible inntekter - som er tilfellet selv om Norges Bank øker renten litt, vil bidra til noe videre prisoppgang i år. Men oppgangen er mer beskjeden enn hva vi har sett i tidligere perioder», heter det fra Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.Et kort blikk på tilbuds- og etterspørselsbalansen, uttrykt som differansen mellom antall boliger lagt ut for salg og antall solgte, gir ifølge Gonsholt Hov inntrykk av at prisene kan fortsette å stige med 0-0,25 prosent over måneden, sesongjustert, spådde han i forkant av dagens tall.«Dette tilsvarer den gjennomsnittlige månedsveksten over de siste seks månedene», skrev han.Økonomene i DNB Markets ventet at dagens tall ville vise en oppgang på 0,2 prosent for april.Les også: - Vi tror dette kan være starten på det vi har fryktetBalansert marked«2019 har begynt slik 2018 sluttet, med moderate prisstigninger. Vi tror dette kommer til å fortsette de neste kvartalene», skrev Lars Mouland og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets i morgenrapporten.Høyere reallønnsvekst og god sysselsetting ser ifølge duoen ut til å balanseres av rentehevinger på en god måte og gir grunnlag for et balansert boligmarked de neste par årene. OBOS-prisene nedTall fra OBOS viste forrige uke at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 62.688 kroner per kvadratmeter i april, 2,1 prosent mindre enn i mars.Hittil i år har Oslo-prisene steget 5,0 prosent.Sammenlignet med april i fjor, er prisene opp 4,9 prosent. 12-månedersveksten er dermed ned fra 9,1 prosent i mars.April-nedgangen kommer etter tre måneder med prisoppgang.- Prisnedgangen i april er noe overraskende. Vi opplever solid etterspørsel etter boliger selv om antall omsetninger i mars og april går noe ned i Oslo sammenlignet med 2018. En mulig forklaring er at den siste tidens renteøkninger biter noe i en overgangsfase, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.Les også: Disse boligene fikk seg en knekk