Mowi får tommel ned

Mowi har fått avslag om 36 utviklingstillatelser.

Fiskeridirektoratet har tirsdag avslått søknad fra Mowi om 36 utviklingstillatelser til konseptet AquaStorm, ifølge en melding fra direktoratet.Direktoratet skriver i meldingen at Mowi søker om et betydelig gode fra staten, og må med denne bakgrunn og i lys av konseptets potensielle komplektistet og risiko som et minimum levert med søknaden en fullverdig basis for design og innledende dimensjonerende konstruksjonsanalyser av de ulike systemene.«Etter Fiskeridirektoratets vurdering er prosjektet fortsatt umodent og søknaden dokumenterer ikke konseptets realiserbarhet i tilstrekkelig grad. Fiskeridirektoratet finner etter dette at det ikke er sannsynliggjort at den omsøkte teknologien vil kunne bli realisert og fungere etter hensikten, og vilkåret om «betydelig innovasjon» er dermed ikke oppfylt», heter det i meldingen.Videre har direktoratet også avslått søknad fra Aquantum Leap om 24 utviklingstillatelser til konseptene Aquantum 12k og Aquantum 500k.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også