Nasdaq trekker budet på Oslo Børs

Den amerikanske børsgruppen Nasdaq har besluttet å trekke sitt tilbud om å erverve alle de utstedte aksjene i Oslo Børs VPS Holding, opplyses det i en pressemelding mandag morgen.Dermed ble det europeiske børskonsernet Euronext vinner av kampen om Oslo Børs. Euronext eier i dag drøyt 53 prosent av aksjene i Oslo Børs, og blokkerer dermed for Nasdaq. Nasdaqs beslutning var nok som ventet etter nyheten fra 13. mai om at Finansdepartementet ikke ville stille eierbegrensninger i sin godkjennelse av Euronext og Nasdaq som potensielle kjøpere av Oslo Børs VPS.«Beslutningen er fattet fordi det under nåværende omstendigheter ikke er mulig å innfri betingelsen om minste akseptgrad i tilbudet. Aksjonærer som tidligere har akseptert tilbudet, frigjøres fra sine forpliktelser i henhold til Tilbudet», heter det i meldingen fra Nasdaq.- Denne prosessen har bidratt til at vi har fått etablert enda tettere bånd til våre kunder. Vi vil nå fortsette å jobbe for å fremme deres interesser ytterligere gjennom å forsterke vår råvarebørs, samt ved å utvide vår europeiske tilstedeværelse, hvor Norge har en sentral rolle. Det å videreutvikle og integrere lokale finansielle økosystemer for å skape mer effektive kapitalmarkeder vil fortsatt være en hovedprioritet for Nasdaq i Europa, sier leder av Nasdaq i Norden, Lauri Rosendahl, i en kommentar.Les også: Euronext sier ja til å kjøpe Oslo Børs