Nesten flate konsumpriser i USA

Kjerneinflasjonen såvidt opp.

Børs

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at konsumprisene i USA steg 0,3 prosent fra mars til april. På årsbasis steg konsumprisene 2,0 prosent.Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 0,4 prosent oppgang på månedsbasis.Nesten flattEksklusive mat- og energipriser steg konsumprisene (kjerneinflasjonen) 0,1 prosent i april.På årsbasis var oppgangen på 2,1 prosent.Konsensus pekte her mot 0,2 prosent oppgang på månedsbasis.Les mer her.

konsumpriser
usa
kjerneinflasjonen
Nyheter
Børs