Nøkkeltall fra Europa

Foreløpige tall viser at BNP i eurosonen var opp 1,2 prosent på årsbasis i første kvartal 2019. På kvartalsbasis var BNP-veksten 0,4 prosent, ifølge vår finanskalender.Det var ventet en vekst på 1,2 prosent på årsbasis og en vekst på 0,4 prosent på kvartalsbasis.