Nordea fortsatt nøytrale til aksjer

- Nedsiderisikoen har økt.

Eivind Yggeseth

Nordea-strategene beholder nøytralvekt mellom aksjer og renter.- Risikable aktiva falt tilbake i mai, da eskaleringen av konflikten mellom USA og Kina brått endret stemningen i finansmarkedet. Vi venter fremdeles en stabilisering av økonomiske data, men ledende indikatorer er på ingen måte overbevisende. Støttende sentralbanker er positivt, men allerede priset inn. Vi ser dermed få drivere som kan føre til en videre kraftig oppgang i aksjemarkedet, går det frem av en fersk rapport.Den største bekymringenStrategene bekymrer seg mest for utviklingen i selskapenes marginer.- Nå er de på historisk høye nivåer, og forventningene er at de skal videre opp. Høyere lønnsvekst og svak prisingsmakt kan hindre dette, samtidig som økt usikkerhet rundt global vekst kan gi svakere salgsvekst. Risikoen knyttet til inntjeningsutsiktene påvirker også hvordan vi oppfatter verdsettelsen av aksjer, som i utgangspunktet ser nøytral ut, heter det.- Vi tror videre oppgang i aksjer må understøttes av inntjening, og dermed er det liten nedsidebeskyttelse fra dagens verdsettelse dersom inntjeningsutsiktene forverres. Verdsettelsen av aksjer ser kun attraktiv ut dersom den blir sammenlignet med de fleste rentesegmentene, legger strategene til.- Nedsiderisikoen har øktIfølge Nordea har markedsaktører åpenbart vært for optimistiske med tanke på en mulig handelsavtale mellom USA og Kina.- Stemningen snudde brått etter at retorikken tilspisset seg. Vi advarte om risikoen med strukket sentiment forrige måned, da de «fleste» var positive til markedet og volatiliteten var på et lavt nivå. Nå er de «fleste» negative til markedsutviklingen (Bull-Bear), og hverken sentimentet eller tekniske indikatorer er like strukket, går det frem av rapporten.Strategene tror konflikten mellom USA og Kina vil prege både nyhetsoverskrifter og stemningen i markedet på kort sikt fremover.- Det virker fremdeles som om partene står langt fra hverandre. G20-møtet i slutten av juni er det er neste planlagte møte mellom Xi Jinping og Donald Trump, og vil trolig gi en pekepinn på videre utvikling av konflikten. Vi mener dog at en minst like viktig driver fremover vil være utviklingen i økonomiske data. Nedsiderisikoen har økt, men en stabilisering er fremdeles det mest sannsynlige utfallet, fortsetter strategene.Overvekt i Europa, helseBlant regionene anbefaler Nordea overvekt i Europa og undervekt i Japan, og nøytralvekt i Norge, USA og fremvoksende markeder.Men strategene erkjenner at overvekt-posisjonen i Europa ikke er uten risiko.- Et kraftigere og lengre tilbakeslag for europeisk industrisektor, en «hard Brexit», en forverring av relasjonen mellom Italia og EU eller tollsatser fra USA rettet mot bilsektoren, kan føre til at vi må revurdere posisjonen, skriver de.Sektormessig fortsetter Nordea å overvekte helse.- Sektoren gir typisk meravkastning sent i den økonomiske syklusen, samtidig som de fundamentale forholdene er solide, argumenterer strategene.Overvekten i helse anbefales finansiert av en undervekt i industri.- Industri er sektoren som er mest eksponert for global handel, som jo er kilden til mye av usikkerheten knyttet til de økonomiske utsiktene. Mer spesifikt, selv om tillitsindikatorer og kinesisk aktivitetsdata har stabilisert seg, er ledende indikatorer for global handel fortsatt svake. Inntil vi får en sterkere bekreftelse på at industrisyklusen tar seg opp, beholder vi undervekten, skriver Nordea i rapporten.