Nordea øyner fortsatt solid vekst i norsk økonomi

Meglerhuset er bull.

Børs

I sin seneste utgave av konjunkturrapporten Economic Outlook, sluppet i dag, tegner Nordea Markets bildet av de gode tider som fortsetter for lykkelandet Norge.- Vi fortjener betegnelsen annerledeslandet, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i en kommentar.Nøkkelen er oljeinvesteringene, der oljeselskapenes planer ifølge meglerhusets makroteam peker mot en 15 prosent oppgang sammenlignet med 2018-investeringene.- På dagens oljeprisnivåer er de fleste oljefeltutbygginger på norsk kontinentalsokkel lønnsomme, og prisnivået bør også føre med seg høyere leteaktivitet og ytterligere investeringer i eksisterende felt. Med dette bakteppet venter vi at oljeinvesteringene vil vokse også 2020, dog i et mye lavere tempo enn i år, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i rapporten.Øyner solid vekstNordea jekker riktignok ned prognosene for verdensøkonomien, spesielt grunnet mer pessimisme mot EU, men øyner stadig solid vekst for norsk fastlandseksport.- Det kommer stadig signaler om svakere vekst i våre naboland, likevel er vårt bilde av norsk økonomi lite endret. Vi venter fortsatt solid vekst og lavere arbeidsledighet her hjemme, sier sjeføkonom Olsen.Sjefanalytiker Bruce viser til at en betraktelig del av fastlandseksporten består av leveranser av oljerelatert utstyr og tjenester til felt utenfor norsk kontinentalsokkel.- Og oljeselskaper ellers i verden planlegger også å øke investeringene i årene fremover. Mye tyder på at veksten kan ta seg opp i 2020 etter en mer beskjeden økning i 2019, heter det videre.Bruce peker videre på at sektorer som fisk, aluminium og raffinerte oljeprodukter har fått betydelige stimulanser fra en svakere krone.- Mange virksomheter øker nå kapasiteten kraftig. Dette vil løfte produksjonsvolumene fremover, og høyere investeringer i disse industriene vil også samlet sett støtte hjemlig aktivitet, fortsetter han.- Vi er ikke immuneIfølge Nordea er det derfor en svært beskjeden del av norsk fastlandseksport som kan rammes av svakere vekst i Norges naboland. Meglerhuset anser likevel ikke Norge som immunt for internasjonale trender.- Et globalt tilbakeslag, kombinert med kollaps i olje- og råvarepriser kan treffe norsk økonomi hardt. Men oljeprisen kan falle godt under dagens nivåer uten at oljerelaterte industrier sporer av. Takket være betydelige kostnadskutt og teknologiske fremskritt tilknyttet feltutbygging, vil mange felt være lønnsomme selv om oljeprisene faller markert under dagens nivåer, avslutter Bruce.Nordea Markets øyner - som i forrige konjunkturrapport i januar - 2,6 prosent realvekst i norsk fastlands-BNP i 2019. 2020-veksten er jekket opp fra 2,1 til 2,2 prosent.

nordea
norsk økonomi
erik bruce
oljeinvesteringer
eksport