Nordea spår enda høyere renter

Og hva skjer med boligprisene?

Børs

Nordea Markets tegner i dagens konjunkturrapport bildet av de gode tider som fortsetter for lykkelandet Norge.Godt hjulpet av vekst i oljeinvesteringene øyner meglerhuset stadig 2,6 prosent vekst i fastlands-BNP for 2019.- Overser kronestyrkelse- Veksten er godt over det Norges Bank definerer som et potensielt nivå, og vi venter at dette vil fortsette fremover. Som en følge, vil kapasitetsutnyttelsen øke. Samtidig underbygger stigende lønninger caset for høyere inflasjon fremover. Norges Bank vil derfor trolig overse ethvert midlertidig press nedover på kjerneinflasjonen fra en sterkere krone, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.Nordeas makroteam venter fortsatt at sentralbanken fortsetter sin gradvise normalisering av rentene som planlagt og annonsert.- Mest sannsynlig vil Norges Bank heve styringsrenten ytterligere to ganger i år og to ganger i 2020. Dette er mer enn vi ventet i vår forrige konjunkturrapport i januar. Den gang var inntrykket at Norges Bank ville gå frem med stor forsiktighet, gitt den globale usikkerheten og utsiktene til lave renter i nabolandene. Men den seneste rentebanen indikerer at Norges Bank vil være mindre forsiktig enn ventet, heter det videre.Mens Nordea i januar så for seg en styringsrente på 1,25 og 1,75 prosent ved utgangen av hhv. 2019 og 2020, har meglerhuset nå høynet til hhv. 1,50 og 2,00 prosent.Styringsrenten ligger i dag på 1,00 prosent.Øyner flate boligpriserRenteøkninger vil ifølge Nordea bidra til å dempe etterspørselen etter boliger.- Men et sterkt arbeidsmarked og økt kjøpekraft i husholdningene antyder at boligprisene vil bevege seg sidelengs i årene fremover, fortsetter sjefanalytiker Bruce.Han viser videre til at antallet igangsatte boliger har falt kraftig etter å ha nådd et «eksepsjonelt høyt nivå» i 2017. Det har også gått utover byggeaktiviteten.- Den nedadgående trenden i igangsatte boliger har nå flatet ut, og faktisk snudd litt oppover. Vi øyner moderat vekst i boligbyggingen fremover, fortsetter analytikeren.

nordea
erik bruce
norsk økonomi
rente
norges bank
boligprisene
Nyheter
Børs