Nordic Mining vurderer en rettet emisjon på 12,95 millioner aksjer, tilsvarende 9,9 prosent av utestående kapital i selskapet, opplyses det i en melding.Selskapet har i den forbindelse hyret inn Clarksons Platou Securities, Swedbank og Kepler Cheuvreux.Tegningskursen vil bli fastsatt i en akselerert bokbyggingsprosess. Minste tegningsbeløp er satt til 100.000 euro, og tegningsperioden avsluttes i morgen kl. 08.00.Selskapet har mottatt forhåndsgodkjenninger for til sammen 13 millioner kroner fra Barton Group og Verdipapirfondet Nordea Avkastning med henholdsvis åtte og fem millioner hver.Nettoprovenyet vil hovedsakelig brukes til å finansiere selskapets pågående mulighetsstudie for Engebø-prosjektet, samt generelle forretningsformål.