Nordic Nanovector brukte 90 millioner

Nordic Nanovector, som har som mål å bli ledende innen målrettet behandling av hematologiske kreftindikasjoner, hadde et resultat etter skatt på -91,6 millioner kroner i 1. kvartal 2019.I samme kvartal i fjor var underskuddet på 90,7 millioner kroner. Selskapet hadde fremdeles 0 i inntekter og driftskostnadene i 1. kvartal var 90 millioner kroner, opp fra 82,3 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Kontantbeholdningen ved utgangen av mars var 538,5 millioner kroner, opp fra 440,1 millioner kroner per 31 desember 2018. Dette som følge av en rettet emisjon og en påfølgende reparasjonsemisjon på tilsammen 225 millioner kroner.LIVE webcast Rapporten PresentasjonenHovedpunkter fra første kvartal 2019 · Et bruttobeløp på omkring 225 millioner kroner (26,4 millioner amerikanske dollar) er hentet inn gjennom en rettet emisjon og påfølgende reparasjonsemisjon for å sikre produksjon og andre aktiviteter i forberedelsene til kommersialiseringen av Betalutin®.· Den målrettede 2b PARADIGME-studien for bruk av Betalutin® til behandling av pasienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL) og tilbakefall eller manglende respons (per 22. mai 2019) er åpen for pasientrekruttering ved 74 (av 80-85) klinikker i 23 land.· Jan H. Egberts M.D. valgt til styreleder.· Dr Mark Wright ansatt som produksjonsleder for å lede produksjonen av Betalutin® for kliniske studier og fremtidig kommersialisering og CD37 -rettede kandidater som utledes fra selskapets utviklingsprogram.Begivenheter etter første kvartal 2019 · Fase 1b av Archer-1 studien med Betalutin® i kombinasjon med rituximab i andrelinjebehandling (2L) av pasienter med folikulært lymfom (FL) er inntatt i andre kontrollgruppe.· Fase 1 LYMRIT 37-05 studien med Betalutin® i gjentakende diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), er nådd frem til den siste pasientgruppen - foreløpig resultater fra doseeskaleringen er ventet i andre halvår 2019.· Lovende prekliniske resultater fra et FoU-samarbeid om målrettet CD37 alfaterapi for B-celletumorer ble presentert på det 11. «International Symposium on Targeted-Alpha-Therapy».· Fredrik Haavind ansatt som Head of Legal and Compliance. Han har solid kunnskap og erfaring fra norsk og internasjonal forretningsjus, heter det i kvartalsrapporten.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også