Norges Bank varsler bedre løsninger for raske betalinger

Solum, Stian Lysberg

- En forbedret infrastruktur for slike betalinger er planlagt innen utgangen av inneværende år, sier visesentralbanksjef Jan Nicolaisen.

Et system som åpner for at mottaker kan få pengene inn på konto få sekunder etter at en betaling er satt i gang, skal komme på plass i år, varsler Norges Bank.Norges Bank har siden 2016 samarbeidet med banknæringen om å forbedre infrastrukturen for såkalte realtidsbetalinger i Norge.- En forbedret infrastruktur for slike betalinger er planlagt innen utgangen av inneværende år, sier visesentralbanksjef Jan Nicolaisen.- Norges Bank forutsetter at bankene vil tilby tjenester som gjør at privatpersoner og foretak kan utnytte mulighetene i den nye infrastrukturen, legger han til.I rapporten Finansiell Infrastruktur 2019, som ble kunngjort torsdag, slår sentralbanken fast at det er behov for forbedringer i den finansielle infrastrukturen for å opprettholde effektiviteten i betalingssystemet.Samtidig utreder nå Norges Bank om digitale sentralbankpenger i fremtiden kan bidra til tilliten til pengevesenet og effektiviteten i betalingssystemet, slik kontanter gjør i dag.- Kontanter er fortsatt en viktig betalingsmåte, og de er en del av den samlede beredskapen ved svikt i betalingssystemet, heter det i rapporten.(©NTB)


Les også