Northern Drilling blir stadig mer bull på riggmarkedet

Riggselskapet venter at «harsh environment»-rigger snart vil oppnå dagrater på 400.000 dollar. 

Den seneste oljeprisvolatiliteten til tross, John Fredriksens yngste riggbaby Northern Drilling blir ikke mindre bull på offshore riggmarkedet.Betydelig bedre prosjektøkonomi har senket break even prisen til nær 30 dollar fatet for flere store offshoreprosjekter på dypt vann, og har gjort offshore svært konkurransedyktig sammenlignet med andre konvensjonelle og unkonvensjonelle alternativer, skriver selskapet i sin blodferske kvartalsrapport.Antallet endelige investeringsbeslutninger i 2019 er ventet å være nær tre ganger høyere enn i 2016.- Denne trenden er ventet å fortsette fremover noe som vil resultere i økt etterspørsel etter offshore borerigger, skriver selskapet som med sine to halvt nedsenkbare borerigger; West Mira og West Bollsta, samt tre avanserte ultradypvanns boreskip med ventet levering fra 2021, anser seg å være i en unik posisjon til å dra nytte av de bedre fundamentale faktorene som ses  i dypvannsmarkedet. Venter kraftig rateløftMarkedet for «harsh environment»-rigger er nær fullbooket, skriver selskapet.Dagratene for moderne premiumrigger ligger nå rett nord for 300.000 dollar, men selskapet venter at disse snarlig vil ta steget opp til 400.000 dollar, tatt i betraktning en standard bonusmekansisme i markedet. Northern Drilling sikret seg sine to på billigsalg og har allerede fått kontrakter til begge.- Begge enhetene er nå fullt geskjeftiget og ventes å dra nytte av økninger i dagrater gjennom de markedsindekserte opsjonene i kontraktene med Lundin og Wintershall, skriver selskapet.I første kvartal erklærte Wintershall den tredje front-end opsjonen for«West Mira» som dermed starer oppdraget i tredje kvartal. Den faste ordrereserven fra kontrakten beløper seg nå til 145 millioner dollar ekskludert prestasjonsbonuser. Det gjenstår fortsatt fire opsjoner som kan øke kontraktslengden til godt inn i 2022.Riggen som for øyeblikket undergår de siste forberedelsene i Bergen blir den første i verden utstyrt med batterisystem for hybriddrift. «West Bollsta» vil bli levert fra Hyundai Heavy Indsutries tidlig i juni, opplyses det, og skal også gjennom forberedelser og testing i løpet av vinteren før oppstart av kontrakten med Lundin. Verdien, ikke medregnet prestasjonsbonuser, er oppgitt til 200 millioner dollar. I tillegg inkluderer kontrakten fire opsjoner som ved utøvelse gir arbeid til godt inn i 2022. For å sikre leveringsfinansieringen av sistnevnte rigg, inngikk Northern Drilling en avtale med en gruppe banker i mai om å doble størrelsen på«West Mira»-lånefasiliteten med 200 millioner dollar gjennom en egen transje med en nedbetalingsprofil på 12 år. I april sikret selskapet en rullerende kredittfasilitet på 100 millioner dollar fra Fredriksen-selskapet Sterna Finance.Mer disiplinI tillegg til de to halvt nedsenkbare riggene, har selskapet - etter utøvelsen av kjøpsopsjonen for «Cobalt Explorer» i april, tre boreskip under bygging med fleksible leveringsvilkår.I dette segmentet har oppsvinget latt vente på seg, men det i det siste har flere bransjeaktører meldt om høyere aktivitet i dypvannsmarkedets "gylne triangel"; Brasil, Mexicogulfen og Vest-Afrika.Kombinert med at flere enheter har forlatt den globale flåten, nærmer utnyttelsesgraden for de mest avanserte boreskipene seg 85 prosent, og dermed ventes det at dagratene vil følge etter. Etter konsolidering kontrollerer ifølge selskapet seks aktører hele 75 prosent av markedet for premium boreskip. Dermed har riggselskapene endelig en mer disiplinert tilnærming til anbudene, spesielt for kontrakter med oppstart i 2020 og videre.Dagratene for dette segmentet er i flere tilfeller observert tett opp mot 300.000 dollar. - (...) dagratene for premium boreskip er ventet å fortsette å øke ettersom riggselskapene er stadig mindre villig til å forplikte seg til fremtidig arbeid med mindre kontraktene gir en betydelig premie sammenlignet med ratene man ser nå, skriver selskapet.