Norwegian Property vil kjøpe tilbake aksjer

Lanserer tilbud til aksjonærene.

Norwegian Property lanserer et tilbud til selskapets aksjonærer om tilbakekjøp av inntil 54.800.000 aksjer, går det frem av en børsmelding. Selskapet eier i dag 21.236 egne aksjer, og understreker at det på nåværende tidspunkt besitter ingen innsideinformasjon. Tilbudet vil bli gjennomført som en book-building med en tilbudspris på 11,75 kroner, tilsvarende en premie på 10,3 prosent i forhold til sluttkurs 8. mai 2019 og en premie på 9,3 prosent i forhold til volumvektet snittkurs i perioden 6.-8. mai, etter at aksjen ble notert eksklusve utbytte 6. mai. - Selskapet er etter en totalvurdering av den oppfatning at premien er berettiget blant annet på bakgrunn av størrelsen på tilbakekjøpstilbudet, likviditeten i aksjen og den gjeldende rabatten til den underliggende verdien av selskapets eiendeler, heter det.Les mer her.