Island Drilling har blitt tildelt kontrakt fra Faroe Petroleum, ifølge en melding fra Island Drilling torsdag.Kontrakten er for den halvt nedsenkbare riggen «Island Innovator» for en brønn på PL888, Canela, vest for Heidrun feltet.Island Drilling Management vil stå ansvarlig for å drifte operasjonen på «Island Innovator».Ventet oppstart er tredje kvartal 2019.DNOs datterselskap Faroe Petroleum er operatør for Canela-lisensen med 40 prosent eierandel.