Ocean Yields Ghana-opsjon forlenges for tredje gang

Presset øker for å få en kontrakt for produksjonsskipet (FPSO) «Dhirubhai-1» på plass, og nå jobber selskapet med en ny mulighet. Utbyttenivået er i fare.

Kjell Inge Røkkes skipseiende selskap Ocean Yield er blitt enig med Røkkes oljeselskap Aker Energy om å forlenge opsjonsperioden for det flytende produksjonsskipet (FPSO) «Dhirubhai-1» til første september mot ytterligere kompensasjon.Det skriver selskapet i en børsmelding tirsdag ettermiddag.Den første perioden inngått 12. februar utløp 1. mai, men denne ble siden forlenget til 30. mai. Nå får Aker Energy enda litt mer tid til å finne ut om det skal benytte Ocean Yield-FPSO-en i Ghana.Aker Energy jobber for øyeblikket med å evaluere forskjellige muligheter for å bruke FPSO-en på Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP)-blokken.På grunn av usikkerheten knyttet til en potensiell kontrakt med Aker Energy, opplyses det at Ocean Yield samtidig ser på andre muligheter og at det i den forbindelse er inngått en kontrakt for en fullt betalt Engineering-studie med et urelatert oljeselskap for mulig bruk av enheten.Vil senke utbyttet uten snarlig kontraktNår det gjelder vurderingen av fremtidige utbytter, vil utsiktene til langsiktig arbeid for FPSO-en bli tatt i betraktning, skriver selskapet.Dersom ingen tilfredsstillende kontrakter blir inngått innen utgangen av første kvartal 2020, vil det blir gjort en justering av det nåværende utbyttenivået på 0,191 dollar pr. aksje, opplyses det.- Basert på den forventede inntjeningen fra den eksisterende porteføljen av fartøy med langsiktige charterkontrakter og selskapets fremtidige vekstambisjoner, vurderes nå et kvartalsmessig utbytte på rundt 0,15 dollar pr. aksje fra første kvartal 2020 som et riktig nivå inntil en ny kontrakt er inngått for FPSO-en, heter det.