Oceanteam vil stanse granskningen av selskapet

Oljeserviceselskapet har fått nok av å bruke tid og penger på granskning.

For ett drøyt år siden fikk minoritetsaksjonærer i oljeserviceselskapet Oceanteam gjennomslag i Bergen tingrett for sitt krav om å granske selskapet, og dets disposisjoner,Advokat Nicolai Skridshol i advokatfirmaet Sands ble oppnevnt som gransker. I den forbindelse har selskapet hittil stilt sikkerhet for kostnader forbundet med granskningen på 9 milllioner kroner. Nå har Oceanteam-styret fått nok.I innkallingen til selskapets generalforsamling, foreslås det at selskapet sender inn begjæring til Bergen tingrett om å stanse den pågående granskningen.Styret anser "granskningen for å være uforholdsmessig tid- og kostnadskrevende, da den har pågått i over ett år og har krevd mye tid fra selskapets ansatte".Det ventes at en videre granskning vil føre med seg kostnader utover de 9 millionene som allerede er satt av.- Selskapet har ikke mulighet til å få dekning for krav mot nærstående som springer ut av de forhold som omfattes av granskningsmandatet. Styret ønsker derfor at aksjonærene tar stilling til om de har en interesse av at granskningen fortsetter, heter det i innkallingen.Forslaget skal stemmes over på Hotel Clarion Bergen Airport, 23. mai.Et annet forslag som skal stemmes over er skifte av forretningsadresse.Styret ønsker å flytte selskapets hovedkvarter til Strandveien 15 på Lysaker i Bærum kommune, fra den nåværende adressen i Bergen. Det krever også endring av vedtektene.I tillegg ønsker styret fullmakt til å kunne forhøye aksjekapitalen med inntil 197.448.284,50 kroner ved utstedelse av nye aksjer.Styret består av leder Keesjan Cordia, som også har inntatt styrerommene i Ship Finance og Northern Drilling, Karin Govaert og Jan--Hein Jesse.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også