Oljefyring peker mot to renteøkninger til i år

Ny ammunisjon for Øystein Olsen.

Oljeinvesteringstellingen fra SSB viste tirsdag at operatørene på norsk sokkel nå anslår investeringene innen rørtransport og utvinning av olje og gass til 183,8 milliarder kroner for 2019.Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets påpeker i en såkalt «fast comment» at dette anslaget er 17 prosent over nivået som ble indikert i tilsvarende undersøkelse for ett år siden.Norges Banks prognose på 12,5 prosent toppes også med god margin.Gonsholt Hov tar høyde for at noen av de planlagte 2019-investeringene overføres til 2020. I tillegg ventes flere PUD-er (planer for utvikling og drift) innlevering i både 2. halvår 2019 og i 2020.- Ekstremt solidDette vil ifølge seniorøkonomen øke 2020-investeringene i feltutvikling sammenlignet med dagens estimater. - Oppsummert kan oppgangen i oljeinvesteringene reelt sett ikke bli så sterk som 17 prosent i år. Men samtidig kan det signaliserte fallet i 2020-investeringene være mindre enn de siste tallene indikerer. Usikkerheten rundt 2020-utsiktene er der fortsatt, og vi vil trolig ikke få et klarere bilde før senere i 2. halvår i år, fortsetter han. - Alt i alt er momentumet på kort sikt ekstremt solid, noe som vil gi Norges Bank mer ammunisjon til å øke styringsrenten i juni. Dette øker også sannsynligheten for enda en renteøkning i løpet av 2. halvår 2019, avslutter Gonsholt Hov.