Stig Remøys offshorerederi Olympic Subsea kunne onsdag denne uken opplyse at inntektene fra fornybar energi vil bli høyere enn inntektene fra olje og gass i 2019.
De samlede inntektene er utvilsomt vesentlig høyere så langt i år enn på samme tid i fjor, viser selskapets førstekvartalsrapport.Kontrakten som inkluderer opsjoner, omfatter et oppdrag i Vest-Afrika for et internasjonalt oljeselskap med«Aktiviteten fra markedet for fornybar energi utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget og selskapet har etablert en sterk posisjon innenfor dette markedet. Høyere aktivitet har resultert i bedre rater på nye kontrakter, og det er forventet en god vår- og sommersesong», skriver selskapet i kvartalsrapporten.
Driftsinntektene beløp seg til 131 millioner kroner, etter en økning på vel 35 prosent, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble nær tredoblet til 34,8 millioner kroner.Bunnlinjen er fortsatt rød, men resultatet etter skatt på 27,4 millioner kroner er like fullt en pen økning fra minus 52,7 millioner kroner i fjorårets første tre måneder.Ved utløpet av kvartalet var 9 av selskapets 11 subseaskip i aktivitet, mens to lå i opplag. Mer aktivitet og høyere raterResultatfremleggelsen konkluderer en hektisk uke for det Fosnavåg-baserte offshorerederiet som har inngått flere nye kontrakter innen både fornybar energi, samt olje og gass.Onsdag kunne selskapet annonsere en 12-måneders kontrakt for det 2007-bygde subseaskipet «Olympic Triton». oppstart i andre kvartal.I tillegg ble det opplyst at både «Olympic Artemis» og «Olympic Intervention IV» er tildelt tomåneders-kontrakter pluss opsjoner innen fornybar energi.For en drøy uke siden ble det meddelt at «Olympic Orion» hadde fått en seksmåneders kontrakt med et datterselskap av Siemens Gamesea.Remøy og co. venter også pen vekst innen den tradisjonelle olje- og gassvirksomheten etter hvert.«På lengre sikt ser vi økt aktivitet innenfor begge segmenter», heter det.