Oppkjøp i boks for Hiddn Solutions

Slår seg sammen med Energos.

Hiddn Solutions har inngått en bindende avtale om kjøp av alle utestående aksjer i Energos Group AS med oppgjør i aksjer, går det frem av en børsmelding.Transaksjonen er strukturert som et oppkjøp av utestående aksjer fra dagens eiere Daimyo AS, Macke Invest AS og Tempus Invest AS.Betalingen skjer i form av utstedelse av aksjer, og selgerne vil etter dette sitte med rundt 78,5 prosent av det sammenslåtte selskapet, fullt utvannet.Torstein Tvenge er største eier i Hiddn Solutions, med 14,02 prosent av aksjene. Datter Marianne og bror Øystein er også å finne blant de 20 største eierne.Les mer her.


Les også