Oslo Børs stryker EMAS Offshore

Oslo Børs har nå besluttet å stryke EMAS Offshore Limited, opplyses det i en børsmelding.«Oslo Børs anser at EMAS Offshore Limited, utsteder av aksjer med ISIN SG1AD2000008, ikke er egnet for notering på Oslo Børs, og har besluttet å stryke aksjene fra notering fra 17. juni 2019, jf. verdipapirhandelloven § 12-3 (1) og Løpende forpliktelser punkt 15.1», heter det.Siste noteringsdag vil være 14. juni 2019.Les hele meldingen her.