Pengene strømmer til Steen & Strøm

Har hentet 100 millioner kroner i obligasjonsmarkedet. Det er imidlertid rom for mer. Mye mer.

På oppdrag fra Steen & Strøm har Nordeas obligasjonsmeglere fikset 100 millioner kroner som første transje i et åpent obligasjonslån med løpetid på 10 år.Lånets totalramme er på én milliard kroner. Kupongrenten er på 2,98 prosent, tilsvarende 3 måneders NIBOR pluss 100 basispunkter.