Peter Warren: De prioriterer bjellesauer og kortsiktige spekulanter

Peter Warren mener de børsnoterte selskapene Norwegian og Next Biometrics har en rekke ting til felles til tross for bransjemessige ulikheter.- Begge selskapene er underkapitaliserte vekstselskaper. Begge taper penger og begge har de jevnlig behov for at aksjonærene stiller opp med ytterligere kapital. Lojale, langsiktige aksjonærer er alltid godt å ha og med en utvikling som beskrevet ovenfor vil dette behovet være forsterket, skriver Warren på sin blogg.Han mener selskapene burde prioritere – dersom man ønsket å tildele noen investorer økonomiske gavepakker – å gi disse til lojale, langsiktige eiere. Subsidiært kunne man gi slike gaver til filantropiske investorer. Det finnes en rekke legater, stiftelser og selskaper med slike formål som plasserer midler i aksjer.- Norwegian og Next har nemlig til felles at de velger å gi gavepakker til andre enn sine lojale aksjonærer eller investorer som vil andre vel. Begge selskaper prioriterer bjellesauer og kortsiktige spekulanter ved å la disse få kjøpe aksjer til langt under markedspris. Alternativt lar de seg utnytte av meglerhus som kun har egen vinning i tankene, skriver Warren.Er det i hele tatt noen hjemme her? spør Warren.I mangel på svar kan man se på kursutviklingen til de nevnte selskapene hittil i år. Her kan man nemlig finne ytterligere noe som disse to har til felles: Next Biometrics har falt 67 prosent i verdi, mens Norwegian er ned 64 prosent. Det skjer samtidig som Oslo Børs har steget 10 prosent.Peter Warren minner om at han ikke har aksjer eller andre finansielle instrumenter i de omtalte selskapene.


Les også