PGS refinansierer

PGS opplyser i en børsmelding etter stengetid at selskapet har igangsatt en prosess om refinansiering.Selskapet skriver at det søker å hente rundt 525 millioner dollar i et 5-årig lån (first lien term). I tillegg, ønsker PGS å ta opp 150 millioner dollar ekstra (second lien term) med 5,5 års løpetid. Ifølge PGS skal pengene brukes til å betale tilbake selskapets obligasjonsgjeld på 212 millioner dollar som forfaller i desember 2020 og et terminlån på 380 millioner dollar som utløper i mars 2021, og redusere den rullerende kredittfasiliteten.  Endelige vilkår og beløp vil bli avgjort etter en bokbyggingsprosess og transaksjonene forventes å stenge i midten av juni 2019.PGS skriver videre at det har sikret en 4,5 års forpliktelse for en 250 millioner dollar forlengelse av selskapets rullerende kredittfasilitet på 350 millioner dollar, under vanlige vilkår og inkludert fullføring av transaksjonene ovenfor.