Porteføljeforvalter Olav Chen: - Sell in May and go away

- Alltid aktuelt etter den type markedsoppgang vi har sett hittil i år. Men likevel mindre fristende, mener porteføljeforvalter Olav Chen.

- Etter fire måneder på rad med oppgang, nådde de globale aksjemarkedene ny alltime-high i slutten av april. Målt ved MSCI World i lokal valuta er oppgangen hittil i år på hele 15 prosent, noe som er en av de største oppgangene på starten av et kalenderår. Det skriver Storebrand i sin månedsrapport for april. - Dette må selvfølgelig ses i sammenheng med korreksjonen og markedsuroen i desember, samt helomvendingen fra den amerikanske sentralbanken (Fed). Globale renter har stabilisert seg noe, men er fortsatt klart lavere enn nivåene i oktober og november. Makrobildet har derimot svekket seg videre og trenden er fortsatt nedjusteringer av vekstutsiktene. Det er likevel tegn til grønne skudd enkelte steder, hvor spesielt barometre i servicesektoren har bedret seg, heter det videre.Mindre fristende- Sell in May and go away blir alltid aktuell etter den type markedsoppgang vi har sett hittil i år. Men med de grønne skuddene i vår er det likevel mindre fristende å ”go away” helt nå, selv om vi har vært i en riskreduserende modus, skriver porteføljeforvalter Olav Chen. Fondet Storebrand Kombinasjon, forvaltet av Olav Chen, fikk i april en avkastning på 1,7 prosent (indeks 1,7 prosent). Hittil i 2019 er fondet opp 7,8 prosent, sammenlignet med indeks på 7,1 prosent. MarkedsutsikterGlobale aksjer – normalvekt: Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg videre med hele 4 prosent i april. Tegn til stabilisering i globale makrotall og en resultatsesong uten store negative nyheter, løftet aksjemarkedene videre til rekordnivåer. Sentimentet er derimot høyt og taler for forsiktighet. - Vi har solgt oss videre inn i styrke, men er samlet sett fortsatt normalvektet i globale aksjer, skriver Storebrand.Norske aksjer – normalvekt: Oslo Børs steg med 2 prosent i april og er opp 10 prosent hittil i år. Dette er noe svakere enn globale aksjer, spesielt sett i lys av at oljeprisen har steget over 30 prosent hittil i år. Storebrand er fortsatt normalvektet norske aksjer.Fremvoksende økonomier (EM) – normalvekt: Aksjemarkedene i EM i lokal valuta steg også videre april. Det var likevel tegn til at markedet i Kina toppet noe ut, selv før tweeten til Trump. De neste ukene vil trolig nyheter rundt handelskrigen bli sensitive.Globale obligasjoner – undervekt: Globale statsobligasjoner målt ved JPM GB Index var omtrent uendret i april. Feds helomvending har gradvis blitt priset inn og spredd seg. Rentekutt som har blitt priset inn av Fed, ser lite sannsynlige ut med tanke på den økonomiske utviklingen.Norske obligasjoner - undervekt: Norske statsobligasjoner målt ved ST4X fortsatte motstrøms og falt marginalt i april. Makrotallene har kommet omtrent som ventet, men inflasjonstallene overrasket noe på oppsiden.- Vi er fortsatt undervektet og vi har en tydeligere undervekt i norske enn globale statsobligasjoner, heter det i rapporten.