Posten leverer bedre på driften

Børs

Posten Norge melder om et resultat før og etter skatt på minus 38 millioner kroner i 1. kvartal 2019. Litt ned fra samme periode i fjor, hvor selskapet fikk henholdsvis minus 28 og minus 16 millioner kroner i resultat før og etter skatt.Driftsresultatet (EBIT) ble minus 25 millioner kroner, mot minus 21 millioner kroner. Justert driftsresultat ble imidlertid pluss 106 millioner kroner, 162 millioner kroner bedre enn i fjor da fasiten viste minus 55 millioner kroner. EBITDA endte på 489 millioner kroner, sammenlignet med 109 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 5.913 millioner kroner i kvartalet, mot 5.869 millioner kroner i 2018. - Første kvartal har vært bra på mange måter. Det er god resultatutvikling, kundene er mer fornøyd og regjeringen har lagt frem forslag til nye rammer for postvirksomheten, skriver selskapet.For Postsegmentet fortsetter volumfallet på samme nivå som i fjor, med 12,5 prosent nedgang i adressert post i 1. kvartal.Bank- og finansbransjen hadde en volumnedgang på 22 prosent, mens det offentlige reduserte volumet med 12 prosent. Uadressert post økte volumet med 6,4 prosent som følge av nye kundeavtaler. - Regjeringens forslag til endringer i postloven representerer en viktig milepæl for posttilbudet i Norge. Forslaget åpner for postomdeling annenhver dag og forventes å tre i kraft fra 1. juli 2020. Dette er en nødvendig tilpasning til markedsutviklingen, skriver konsernsjef Tone Wille. - Folk sender færre brev, og handler mer på nett. Posten har vært forberedt på en utvikling med færre postdager. Dette blir en krevende omstilling med stram tidsplan. Vi er opptatt av gode omstillingsprosesser og vil sammen med de ansattes organisasjoner jobbe for å finne gode løsninger, skriver hun videre.

posten norge
Nyheter
Børs