Rasmussen tjente 344 mill. kroner før skatt

Den familieeide Rasmussengruppen i Kristiansand, som ledes av Dag Rasmussen, fikk et resultat på 344,4 millioner kroner før skatt i fjor. Det var en kraftig svekkelse sammenlignet med 2017.

Daglig leder Dag Rasmussen i det familieeide selskapet Rasmussengruppen. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Mens et godt aksjeår sendte resultatet før skatt opp i nær 1,2 milliarder kroner i 2017, ga finansforvaltningen et tap på 927 millioner kroner i fjor etter store negative bidrag fra ICE Group, B2Holding og ARBEA Fund.I motsatt retning dro eiendomsvirksomheten i Avantor-konsernet med et før skatt-resultat på 773 millioner kroner og et bidrag fra shipping og offshore – det vil si seismikkselskapet Shearwater – på 499 millioner.- Den underliggende verdiutviklingen har nok vært bedre enn det som fremkommer av resultatet for i fjor, sier gruppens adm. direktør Dag Rasmussen.Aksjeposten i seismikkselskapet Shearwater var ved årsskiftet bokført til 3.358 millioner kroner, som er identisk med siste emisjonskurs i november i fjor.Rasmussen er hovedaksjonær i Shearwater med en eierandel på 63,9 prosent og styrer nå sammen med medaksjonærene G.C. Rieber Shipping og Schlumberger Norge Shearwater mot børsnotering.På den positive siden fremholder Rasmussen den fortsatt gode utviklingen i eiendomsselskapet Avantor i Oslo, som på nyåret overførte et utbytte på 1,2 milliarder kroner til morselskapet i Kristiansand. Det nær doblet bankinnskuddene som gruppen har til 2,5 milliarder kroner.Aksjehandelen var ikke Rasmussen heldig med i fjor, der gikk resultatet fra nesten 1 milliard kroner i pluss i 2017 til nesten like mye i minus i fjor.De største enkeltinvesteringene var ICE Group (1.058 millioner kroner medregnet utlån), Kolonial.no (594 millioner kroner inkludert et konvertibelt lån) B2Holding (571 millioner kroner) og Nordic Aquafarms (264 millioner kroner).Etter fjoråret er det avsatt 142,7 millioner kroner som aksjeutbytte. Mesteparten av dette går til å dekke skatteregningen for aksjonærene i familiegrenene Einar og Rannfrid Rasmussen, som eier selskapet i forholdet to tredjedeler og en tredjedel.