Rentedom fra Canada

Holder styringsrenten uendret. 

Den kanadiske sentralbanken har som ventet besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,75 prosent.Ifølge Direkt Makro var dette i tråd med forventningene, hvor 40 av 40 analytikere ventet uendret rente.