Havila Mars. Foto: Havila Shipping

- Sannsynligvis vil noen bli borte

Ledelsen i Havila Shipping har igjen satt seg ned med kreditorene for å finne en løsning som skal bære rederiet videre. Ikke alle selskaper vil klare det, tror Njål Sævik.

«2018 ble nok et år i motbakke for Havila Shipping – en skjebne vi deler med alle de store offshoreselskapene i Norge,» skriver Havila Shipping-sjef Njål Sævik i rederiets årsberetning som ble offentliggjort denne uken.Havila Shipping startet året med å sette seg til drøftingsbordet med kreditorene for å få på plass nye restruktureringsavtaler – kun to år etter forrige gang. Sævik tror de vil komme styrket ut av prosessen, men han er ikke sikker på at det vil gjelde for alle selskaper.«De aller fleste offshoreselskaper er enten i den samme prosessen som oss, eller så er det like før de må banke på de samme dørene. Alle involverte parter bør denne gangen bidra til å skape rederier som kan stå gjennom resten av krisen. Sannsynligvis vil noen bli borte,» skriver han.Ny rundeRestruktureringsløsningen som Havila Shipping fikk på plass i begynnelsen av februar 2017, innebar ny egenkapital på 1,55 milliarder kroner og gjeldsreduksjoner på 1,64 milliarder kroner. Dette er altså ikke nok.Både gjeldsreduksjoner og ny egenkapital kan bli aktuelt i den nye runden.«Forslaget som er fremlagt i 2019 forutsetter blant annet gjeldssanering og tilførsel av ny egenkapital til Havila», skriver styret i årsberetningen.– Ny egenkapital kan være en del av diskusjonene, men det er for tidlig å ha noen klare meninger om dette nå, sier Sævik til Finansavisen.Tjener ikke nokI starten av mars i år gjennomførte Havila Shipping en inntjeningstest for kjerneflåten.Konklusjonen var at 12 av 19 skip ikke tjente nok til å tilfredsstille kravene i restruktureringsavtalen som ble inngått i begynnelsen av 2017. Et av kravene er at skipene skal ha et driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) på minst 2 prosent av gjelden.For disse fartøyene opphørte avdrags- og rentebetjeningen fra og med 1. mars, og renten blir lagt til lånets hovedstol. Bankene overtok dermed ansvaret for gjelden knyttet til disse skipene.«Styret er oppmerksom på at långivernes handlingsalternativer etter restruktureringsavtalene vil kunne medføre redusert gjeld for Havila med datterselskaper, ved at långiverne overtar skip med ettergivelse av gjeld eller ved at skip blir solgt med oppgjør for eventuell udekket gjeld i aksjeri Havila», skriver Havila-styret i beretningen.– Det er en rett som alltid har ligget i restruktureringsavtalene. Alle bankene kan instruere oss om å selge, men det er derfor vi har innledet en dialog for å holde skipene samlet, sier Sævik.Ser muligheterSævik håper den nye restruktureringsløsningen ikke blir like omfattende som den forrige, og venter å komme frem til et resultat som er bra for alle parter.Samtidig tror han at en løsning kan åpne nye dører.«Vi ser offensivt på prosessen. Siden 2016 har Havila-konsernet, som er vår majoritetseier, styrket seg betydelig. Med en solid majoritetseier i ryggen kan det åpne seg muligheter som gjør Havila Shipping i stand til å bli en aktør i den restruktureringen av sektoren som ligger foran oss, skriver han.«Om ett år fra nå tror jeg det er mer sannsynlig at Havila Shipping er et sterkere selskap enn et svakere selskap.»


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også