Satt igjen med 1,8 millioner dollar på bunnlinjen

Tankrederiet ADS Crude Carriers økte inntektene.

Det Merkur Market-noterte tankrederiet ADS Crude Carriers melder om et resultat etter skatt på 1,84 millioner dollar i 1. kvartal 2019, mot 2,17 millioner dollar i kvartalet før.Resultat per aksje ble 0,08 dollar, mot 0,09 dollar i 4. kvartal 2018.Resultatet før skatt ble 1,84 millioner dollar, sammenlignet med 2,17 millioner dollar kvartalet før.Driftsresultatet ble 2,37 millioner dollar, mot 2,64 millioner dollar i kvartalet før.Driftsinntektene beløp seg til 11,70 millioner dollar, sammenlignet med 10,47 millioner dollar i 4. kvartal 2018.Her er rapporten.