- Ser vi spor av en Trump-put her?

Hver gang markedene faller over noen dager, som følge av utviklingen i handelskrigen, kommer USAs president på banen med noen oppmuntrende ord.

Det var en ruglete uke med handelskrigen som dominerende faktor i markedene forrige uke. Etter kraftig fall på børsene på torsdag, hentet markedet seg litt inn på fredag, europeiske børser var bra opp og i USA var også S&P 500 så vidt opp.«Det hjalp nok at Trump torsdag kveld kvitret at han så for seg en handelsavtale ganske snart hvor også Huawei kunne bli innlemmet. Ser vi spor av en Trump-put her?», spør Kjetil Olsen og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets i morgenrapporten.Duoen peker på at hver gang markedene faller over noen dager, som følge av utviklingen i handelskrigen, kommer USAs president på banen med noen oppmuntrende ord.«Jo dårligere aksjemarkedene går, jo mer sannsynlig blir en handelsavtale?».Begrenset nedsideLange renter kom en god del ned i forrige uke og den amerikanske tiåringen handler nå helt nede i 2,32 prosent.«Uten noen større ulykker i verdensøkonomien eller i aksjemarkedet, begynner nedsiden å se veldig begrenset ut», skriver Olsen og Pausgaard Fisker.Denne uken er rolig på makrofronten internasjonalt. Markedene i USA og Storbritannia er stengt grunnet nasjonale fridager i dag og av tall er det ifølge økonomene amerikansk inflasjon og kinesisk PMI på fredag som vil få oppmerksomhet.«Får vi svar på om den lave inflasjonen i USA er midlertidig slik Fed tror og holder historien om de grønne skuddene i asiatisk økonomi fortsatt?», spør duoen i Nordea Markets.Her hjemme kommer de imidlertid en rekke tall som økonomene vil følge nøye denne uken. I morgen får vi oljeinvesteringsundersøkelsen for 2. kvartal, og for inneværende år venter Nordea Markets en bekreftelse på kraftig vekst (et tall på ca 175 mrd i undersøkelsen).Større spenning er det ifølge økonomene rundt tallet for 2020.«For at Norges Bank skal få rett i om lag uendrede til svakt stigende investeringer neste år, må nok tallet i undersøkelsen komme inn mellom 160-170 milliarder. Det er lavere enn tallet for 2019, men normalt blir estimatet justert opp gjennom året», heter det i rapporten. Onsdag er det norske detaljhandelstall for april. Detaljhandelen har vært på en svak trend siden vårparten i fjor, Nordea Markets-økonomene tror det primært skyldes høye strømpriser og dermed lav vekst i reallønnen.«Strømprisene har kommet noe ned så langt i år og med høyere lønnsvekst gir det en pen reallønnsvekst som bør gi bedring i detaljhandelen videre frem», skriver de. Trendfallet fortsetterUken avsluttes med ledighetstall fra Nav. Den norske ledigheten har fortsatt å falle så langt i år og Nordea Markets venter at trendfallet fortsetter.«Men i mai venter vi et fall på kun 250 personer, etter at ledigheten falt med hele 1.400 personer i april, godt over trenden hittil i år på 800-1000 i måneden. Får vi rett, opprettholdes denne trenden som er et brattere fall i ledigheten enn det Norges Bank har i sine anslag. Der i gården tror de på en utflating av ledigheten», avslutter Olsen og Pausgaard Fisker.