Ship Finance avslører strategien for IMO 2020

John Fredriksens skipseiende selskap skal installere scrubbere på minst 25 skip, og øyner flere finansieringsmodeller.

Da Ship Finance i februar la frem tall for fjerde kvartal i fjor, sa konsernsjef Ole B. Hjertaker at planen var å installere rensesystemer for eksosgass – scrubbere – på et antall skip i flåten, uten å si noe mer.I forbindelse med rapporteringen for første kvartal tirsdag, avslører selskapet at det for øyeblikket er 25 fartøyer som skal utstyres med scrubbere. Totalt eier selskapet 86 skip og rigger. Fartøyene det gjelder er «primært i containersektoren», samt større råoljetankere og tørrbulkskip, fremgår det av rapporten.Selskapet ser økt inntektspotensial for disse fartøyene som dermed kan fortsette å brenne den antatt billigere høysvovelholdige bunkersoljen etter at svoveltaket til IMO trer i kraft 1. januar 2020.«For fartøyer på «bare boat»- og timecharter-kontrakter, betaler kundene våre for drivstoffet og vil derfor dra fordel av besparelsene i drivstoffkostnadene ved å installere en scrubber, men mindre vi går med på en overskudd-delingsavtale. For fartøy i spotmarkedet, vil fordelen gå til oss», skriver rederiet.Når det gjelder finansieringen av scrubberne, åpner selskapet for flere muligheter.Overskuddsdeling«For fartøyene på langsiktige charter-kontrakter, vil mesteparten av disse investeringene bli dekket av leietakerne, men i noen tilfeller kan vi se på å finansiere slike investeringer mot en justering i charter-raten, noe som genererer avkastning på vår kapital».«Vi kan også se på en overskudd-delingsmodell hvor vi finansierer hele eller deler av installeringen i bytte mot en anstendig del av gevinsten ved å bruke billigere drivstoff».Selskapet opplyser at det selv tar kostnaden ved å installere scrubbere på sine to Suezmax-råoljetankere, og at den totale forpliktede kapitalen foreløpig er begrenset til 26 millioner dollar.«(…), men vi har pågående diskusjoner med noen av kundene våre om å potensielt finansiere scrubber-oppgraderinger på ytterligere et antall fartøyer», skriver selskapet.Ved fjerdekvartalsrapporteringen ble det opplyst at majoriteten av skipene som skal få ettermontert scrubbere, vil få det i 2019, men at noen også må vente til 2020.