Sjeføkonom: En liten overraskelse

Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets lot seg overraske.

I går slapp regjeringen sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2019.«Reviderte budsjetter er normalt en ikke-nyhet, men denne gangen leverte regjeringen Solberg en liten overraskelse», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten.Regjeringen legger opp til å bruke 238 milliarder oljekroner i år, mot et forbruk på 220 milliarder kroner i 2018. Den samlede finanspolitiske impulsen til BNP vil dermed stige fra minus 0,4 prosentpoeng i fjor til 0,5 prosentpoeng i år.«Med en norsk økonomi i godt driv, er det litt overraskende at regjeringen legger opp til såpass aggressiv pengebruk. Det reflekterer nok at det er et valgår i år og at det er vanskelig å gjøre fire partier fornøyde uten å åpne lommeboken», mener sjeføkonomen.Det nye budsjettopplegget er dermed mer ekspansivt enn både Handelsbanken Capital Markets og Norges Bank hadde lagt til grunn.«Isolert sett tilsier det en oppsiderisiko for våre BNP-prognoser for inneværende år. I isolasjon øker dette også sannsynligheten for at Norges Bank ikke bare hever renten i juni, men også en gang i høst. Det er allikevel mye som kan skje innen den tid, og mindre overraskelser i BNP-veksten blir lett overskygget av endringer i for eksempel kronekursen. Enn så lenge holder vi fast på forventningen om at det bare blir ytterligere én renteheving i år», skriver Due-Andresen. Les også: De viktigste tallene fra det reviderte budsjettet