Skipsmeglergigantens bonussystem får totalslakt av aksjonærene

Etter økende misnøye med bonussystemet til skipsmeglergiganten Clarksons, ble det tatt flere grep. Nå er misnøyen større enn noen gang.

Det var knyttet stor spenning til hvorvidt utnevnelsen av Dr. Tim Miller som ny leder av godtgjørelseskomiteen, ville bidra til å blidgjøre skipsmeglergigantens aksjonærer, som de tre siste årene har utvist stadig økende misnøye med bonussystemet til selskapets ledelse.Faktum er at misnøyen er større enn noensinne.På generalforsamlingen som ble avholdt i London onsdag, stemte hele 48,5 prosent mot styrets godtgjørelsesrapport. Nær halvparten av aksjonærene er dermed imot bonusordningen.I en kommentar skriver styret at det – selv om forslaget passerte – merker seg at en betydelig andel av aksjonærene stemte imot.«Vi er veldig skuffet over dette utfallet, spesielt ettersom mer enn 99,7 prosent av aksjonærene stemte for gjenvalg av CEO og CFO, og dermed anser styringen av å selskapet å være i trygge hender, et syn som enstemmig deles av styret», heter det.«Til tross for dette, er godtgjørelseskomiteen oppmerksom på aksjonærenes bekymringer og vil, som en del av vurderingen av godtgjørelsespolicyen som utløper i 2020, gjennomføre et omfattende konsultasjonsprogram med aksjonærene våre og fullmakthavende rådgivere for å lytte til deres synspunkter», skriver styret.Lite fruktbare møterPå selskapets generalforsamling i 2016 stemte vel 10 prosent av aksjonærene mot godtgjørelsesrapporten, et tall som i 2017 var økt til nær 26 prosent.På bakgrunn av den kraftige økningen gikk styret i dialog med selskapets største aksjonærer, uten at det hjalp noe som helst.I fjor gikk 42,8 prosent av stemmene imot forslaget om å godkjenne godtgjørelsesrapporten. Heller ikke at Miller, samt Andi Case og Jeff Wyoda - henholdsvis konsernsjef og finansdirektør – holdt flere titalls møter med investorer om temaet i løpet av fjoråret, ga positiv effekt.Den nåværende policyen innebærer at ledelsen får utbetalt bonuser på bakgrunn av det justerte resultatet før skatt. Dersom dette faller under en viss grense, bortfaller bonusen, men i motsatt fall øker bonusutbetalingene kraftig. I tillegg er det fastsatt en rekke ikke-finansielle, strategiske og operasjonelle mål som påvirker størrelsen på bonusene.BonuskuttMed det nåværende bonussystemet, førte fjorårets resultatfall til at toppledelsens bonuser for 2018 ble kuttet med om lag 30 prosent fra året før.Det justerte resultatet før skatt falt, som ventet, til 45,3 millioner pund i 2018, fra 50,2 millioner pund året før som følge av ruglete kapitalmarkeder for shipping og offshore.Case, selskapets toppsjef siden 2008, fikk kuttet bonusen til 2,1 millioner pund. Hans totale godtgjørelse falt dermed fra 4,1 millioner pund i 2017 til nær 2,8 millioner pund i fjor, noe som tilsvarer rundt 31,6 millioner kroner.Wyodas bonus falt fra 766.000 pund til 548.000 pund. Hans samlede godtgjørelse endte på 959.000 pund, mot vel 1,3 millioner pund året før.Solid startI tillegg til den sterke motstanden mot godtgjørelsesrapporten, stemte nær en av fem mot gjenvalget av selskapets styremedlemmer. Blant dem er norske Birger Nergaard.Bill Thomas, selskapets nye styreleder, ble derimot valgt inn nær enstemmig.«Totalt sett har vi hatt en solid start på året, som vi fortsetter å igjen tro vil bli vektet mot andre halvår», sa Thomas i en uttalelse.Også nordmannen Peter M. Anker var et viktig medlem av Clarksons-styret inntil han valgte å tre ut med umiddelbar virkning 1. april.Fremover vil den norske skipsmeglerveteranen spille en rolle som senior rådgiver for selskapets investeringsbank- og meglervirksomhet.