Slik åpner Oslo Børs

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 877,26 poeng, opp 0,15 prosent.Det er hittil omsatt aksjer for 275 millioner kroner.Store selskaper som Yara, DNB og Norsk Hydro stiger henholdsvis 0,21, 0,26 og 0,80 prosent.Nasdaq AB, et indirekte datterselskap av Nasdaq, har besluttet å trekke sitt tilbud om å erverve alle de utstedte aksjene i Oslo Børs VPS Holding.Budet ble offentliggjort 4. februar i år, og senere endret 4. mars.«Beslutningen er fattet fordi det under nåværende omstendigheter ikke er mulig å innfri betingelsen om minste akseptgrad i tilbudet. Aksjonærer som tidligere har akseptert tilbudet, frigjøres fra sine forpliktelser i henhold til Tilbudet», heter det.OljeprisenBrent-oljen er mandag morgen opp 0,16 prosent til 68,80 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,44 prosent til 58,37 dollar fatet.Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,09 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.Baker Hughes' seneste riggtelling viste fredag ettermiddag at antallet oljerigger i drift i USA falt med fire  i uken som sluttet 24. mai. Prisene som allerede steg før tellingen ble publisert, løftet seg ifølge TDN Direkt ytterligere da tallene kom.Analytikere sier ifølge nyhetsbyrået at de amerikanske sanksjonene mot Iran og Venezuela, sammen med Opec-kuttet, fører til tilbudssidepress på prisene,  mens de pågående handelsspenningene mellom USA og Kina skaper bekymringer knyttet til etterspørsel og økonomisk vekst.Equinor stiger 0,23 prosent til 172,90 kroner. Ellers i olje faller Aker BP 0,79 prosent til 250,40 kroner, mens DNO er ned 0,65 prosent til 15,94 kroner.StorebrandStorebrand har mottatt utkast til et vedtak om endring av ligning for 2015 , noe som kan medføre et skattekrav på hele 1,3 milliarder kroner.Ifølge meldingen inntektsførte Storebrand i 4. kvartal 2015 en positiv skatteeffekt på 1,7 milliarder kroner knyttet til likvidasjonen av eiendomsholdingselskapet Storebrand Eiendom Holding AS («SEH»). 23. mai i år mottok selskapet et foreløpig utkast fra Skatteetaten på et vedtak om endring av ligningen for 2015.«Dersom Skatteetatens foreløpige utkast til vedtak blir stående etter en rettskraftig dom, vurderer Storebrand at det vil oppstå en skattekostnad for selskapet på om lag 1,3 milliarder kroner. Hvis Skatteetaten fatter et endelig vedtak vil Storebrand være i betalbar skatteposisjon», heter det i meldingen.Storebrand, som i skrivende stund er den tredje mest omsatte aksjen på Oslo Børs, faller 2,00 prosent til 65,64 kroner.Aega9. mai meldte Aega at de hadde inngått en avtale om å selge alle sine solenergianlegg til Italia T1 Roncolo , et datterselskap av Mareccio Energia.Avtalen er nå godkjent av kjøperkomiteen og styret i Aega, samt formelt undertegnet av begge parter, ble det opplyst i en børsmelding fredag kveld. Transaksjonen er ifølge meldingen fortsatt gjenstand for godkjenning fra finansinstitusjonene i Aega, og alle godkjennelser ventes innen 3. kvartal.Dersom transaksjonen gjennomføres vil det ifølge tidligere meldinger fra Aega bokføres en gevinst på om lag 2,5-3,0 millioner euro, avhengig av tidspunktet for gjennomføring og endelig pris.Aega-aksjen faller hele 5,92 prosent til 1,43 kroner, og topper dermed taperlisten. Thin FilmNominasjonskomiteen i Thin Film Electronics foreslår gjenvalg av styreleder, samt innpass for tre nye styremedlemmer i selskapet.Komiteen foreslår gjenvalg av Morten Opstad som styreleder for to nye år.Laura Ann Oliphant foreslås ikke gjenvalgt som styremedlem, mens hverken Tor Mesøy eller  Preeti Mardia ønsker å stille til gjenvalg.Thin Film er opp 3,31 prosent til 0,15 kroner.MPC Container ShipsMPC Container Ships melder om røde tall, og fikk et resultat etter skatt på minus 7,71 millioner dollar i 1. kvartal 2019, mot 0,50 millioner dollar i samme periode året før.Driftsinntektene beløp seg til 46,66 millioner dollar, sammenlignet med 28,26 millioner dollar i 1. kvartal 2018.Aksjen er opp 1,40 prosent til 29,00 kroner.