Solstad Offshore inngikk skatteforlik i USA

Vant frem med synet sitt.

Et av selskapene i Solstad-siloen har inngått et forlik med de amerikanske skattemyndighetene (IRS) i forbindelse med en skatterevisjon for perioden 2009 til 2011.Forliket ble inngått tidligere i april, opplyser offshorerederiet i årsrapporten.Ved utgangen av 2018 hadde rederiet satt av 4,7 millioner dollar, eller rundt 40 millioner kroner, til et potensielt skattekrav som det nå slipper.- Selskapets syn om at skatten skulle være null, ble det endelig enighet om med IRS i april 2019, heter det.Den påløpte skatteforpliktelsen vil bli reversert i første kvartal 2019, opplyser rederiet.