Spanskeid oljeselskap håver inn på norsk sokkel

Repsol Norge tjente over en milliard kroner etter skatt i fjor. I snitt tjente hver ansatt 1,7 millioner kroner.

I både 2016 og 2017 hanket oljeselskapet med kontor i Stavanger sentrum, inn overskudd på mellom 500 og 600 millioner fra operasjonene på norsk sokkel. Selskapet flyttet til oljehovedstaden høsten 2015 etter oppkjøpet av Talisman Energy Norges petroleumsvirksomhet.Årsregnskapet som nylig datt ned i Brønnøysundregisteret, viser at fjorårets overskudd ble omtrent like stort som de to foregående årene til sammen.Etter å ha betalt et bidrag på 3,1 milliarder kroner til den norske statskassen, satt Repsol Norge igjen med vel 1,1 milliarder på bunnlinjen. Av dette ble det besluttet å betale et utbytte på 750 millioner kroner til de spanske eierne.Inntektene på 6,5 milliarder kroner, hvorav mesteparten stammer fra salg av petroleumsprodukter, tilsvarer et betydelig hopp fra 3,8 milliarder kroner i 2017 og 4,3 milliarder i 2016.MillionlønningerProduksjonen var i 2018 på 28.200 fat pr. dag i snitt etter en økning på 29 prosent sammenlignet med 2017. Løftet skyldes hovedsakelig oppkjøpet av Visund-andelen fra Total som ble fullført 31. januar 2018. Totalt sto Gudrund og Visund for henholdsvis 40 og 35 prosent av den totale produksjonen.Tidligere i år kjøpte selskapet en andel på 7,7 prosent av det Equinor-opererte Mikkel-feltet i Norskehavet fra Total. Det ventes å øke produksjonen med ytterligere 3.000 oljeekvivalenter pr. dag fra februar.Regnskapet viser at selskapets medarbeidere får godt betalt for de solide resultatene.Samlet lønnsutbetaling i fjor var på 410 millioner kroner. Fordelt på de 240 ansatte, tilsvarer det en snittlønn på vel 1,7 millioner kroner. Det er omtrent samme nivå som året før da staben besto av 210 personer. Adm.dir. Vidar Nedrebø hadde en inntekt på 4,2 millioner kroner, mens han i 2017 tjente han drøyt 4,6 millioner kroner.