Sparebank tjente én milliard

SpareBank 1 SMN satt igjen med én milliard på bunnlinjen i 1. kvartal.

Ivan Kverme

I sitt hundrede og aller siste kvartalsregnskap for SpareBank 1 SMN legger avtroppende konsernsjef Finn Haugan fram et rekordhøyt resultat per 1. kvartal i år på 1.046 millioner kroner, mot 466 millioner kroner i samme kvartal i fjor .Resultat per egenkapitalbevis ble 5,02 kroner, mot 2,21 kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble 1.155 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 596 millioner kroner i 1. kvartal året før.Resultat før tap ble 1.223 millioner kroner, mot 645 millioner kroner året før.Sum inntekter beløp seg til 1.926 millioner kroner, sammenlignet med 1.290 millioner kroner i 1. kvartal 2018.28 år i banken- Det er svært hyggelig å avslutte nesten 28 år i SpareBank 1 SMN på denne måten. Bak resultatet ligger en gevinst på 460 millioner kroner, og i tillegg utvikler den underliggende driften i konsernet seg godt, sier Finn Haugan som nå overlater konsernsjefstillingen til Jan-Frode Janson.Gevinsten er knyttet til etableringen av Fremtind Forsikring, hvor SpareBank 1 Gruppen og DNB har fusjonert sine skadeforsikringsvirksomheter, heter det i rapporten.Kvartalsresultatet uten denne gevinsten ville vært 586 millioner kroner, som gir en egenkapitalavkastning på 12,8 prosent. Det er 120 millioner kroner høyere enn resultatet per 1. kvartal i fjor.Bedringen skyldes økte driftsinntekter og god avkastning på finansielle investeringer. Netto renteinntekter økte med 81 millioner kroner til 649 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen kommer gjennom vekst i utlån og økte marginer på innskudd.I 1. kvartal 2019 ble tap på utlån 67 millioner kroner mot 48 millioner i samme kvartal i fjor. Tapene stammer i hovedsak fra oljerelatert virksomhet.Banken forventer at tap på utlån blir lavere i år enn i fjor.Styrker posisjonenBanken økte utlån til personkunder med 8,3 prosent til 108,7 milliarder kroner siste 12 måneder, som er betydelig høyere enn generell markedsvekst.Utlån til næringslivskunder økte med 3,4 prosent til 52,4 milliarder kroner, hvor veksten primært kommer fra småbedrifter i tråd med bankens strategi.- Vi tror på en modell der vi dyrker tilstedeværelse og kortreiste beslutninger. 350 bedrifter har valgt SpareBank 1 SMN som ny bank i løpet av første kvartal. Det tar vi som en tillitserklæring. I løpet av de neste ukene skal jeg besøke alle våre kontorer og mange av våre kunder. Det ser jeg frem til, sier påtroppende konsernsjef Jan-Frode Janson.Les rapporten og se presentasjonen her.