Sparebankstiftelse solgte for 72 mill.

Sparebankstiftelsen BV reduserte eierandelen sin i SpareBank 1 BV.

Sparebankstiftelsen BV varslet tirsdag at meglerhusene Arctic Securities og SpareBank 1 Markets var engasjert som tilretteleggere i forbindelse med et mulig nedsalg på inntil 2 millioner egnekapitalbevis i SpareBank 1 BV gjennom en bookbuilding-prosess.Det tilsvarer 3,17 prosent av de utstedte egenkapitalbevisene i sparebanken.Onsdag morgen er salget i boks. Egenkapitalbevisene gikk til kurs 36 kroner, noe som gir et nettoproveny på 72 millioner kroner.Salget reduserer stiftelsens eierandel i sparebanken fra 24,79 prosent til 21,62 prosent.I forbindelse med nedsalget har stiftelsen inngått en avtale med tilretteleggerne om en seksmåneders bindingstid for sin gjenværende beholdning av egenkapitalbevis.