Spor til bedring for DOF - kommer til å bryte covenants

Snudde driftsresultatet fra minus til pluss, men refinansiering er vanskelig for selskapet.

DOF presenterte tall for første kvartal sent onsdag kveld.Resultatet kom inn på minus 133 millioner kroner, mot 47 millioner ved samme korsvei året før.Resultatet etter skatt i første kvartal 2018 hadde en negativ urealisert kostnad (inntekt) på 348 millioner kroner, mot 161 millioner kroner i år.Driftsresultatet (ebit) kom inn på 133 millioner kroner, mot minus 11 millioner kroner i fjor.Ebitda endte på 496 millioner kroner, mot 479 millioner kroner ved samme korsvei året før.Omsetningen ble 1.633 millioner kroner, sammenlignet med 1.690 millioner kroner i første kvartal 2018.Egenkapitalandelen lå ved utgangen av kvartalet på 18 prosent, mot 24,8 prosent året før.Selskapet genererte 43 millioner kroner i kontanter fra driften, mot 207 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.Den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for flåten totaltsett var 70 prosent; 67 prosent i subsea, 68 prosent for ankerhåndteringsskipene og 78 prosent for PSV-flåten.Backlogen var ved utgangen av kvartalet 20 milliarder norske kroner.- Som et resultat av de vedvarende vanskelige markedsforholdene har gruppen opplevd det krevende å få refinansiering av eksisterende lånefasiliteter. Denne nye situasjonen vil sannsynligvis medføre at gruppen vil komme i brudd med sine finansielle covenants i nær fremtid, heter det i rapporten.