Stig Myrseth: Det kan bli en pengemaskin

Høy leveringstakt av nye skip kombinert med redusert eksportvolum fra OPEC-land har gjort de seneste årene til en laber affære for stortank.I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning, med overskriften «Tank-bonanza i emning» skriver investeringsdirektør Stig Myrseth at vi nå står ved en korsvei der både sykliske og strukturelle trender gir grunn for optimisme og indikerer et strammere marked fra andre halvår.Åpenbart valg- Kombinasjonen av økt etterspørselsvekst, redusert tilbudssidevekst og stigende nybyggpriser er et godt utgangspunkt for positiv kursutvikling i tanksektoren. Frontline er et åpenbart aksjevalg, men høy premie mot netto stålverdi reflekterer allerede en bedring i markedet, skriver Myrseth.Potensielle pengetrykkerier- Hunter Group fremstår minst like interessant. Rederiet har åtte stortankskip i ordreboken med levering gjennom tredje kvartal 2020. Topp moderne skip vil bli potensielle pengetrykkerier hvis dagratene begynner å stige, men selskapet har ikke fullfinansiert investeringskostnaden enda. Oppsiden i aksjen avhenger av finansieringsvilkårene de oppnår, avslutter Myrseth.I rapporten trakk han også frem Okeanis Eco Tankers, som var den enste av disse aksjene som fikk plass i ukeporteføljen. Det skjedde på bekostning av Northern Drilling.Les også: Myrseth stokker om – anbefaler seks aksjer


Les også