Stokker om - anbefaler ti aksjer

Fredag 3. mai er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av syv svenske, en norsk og to danske aksjer. Ingen finske aksjer er med i det gode selskap i denne runden.Nel er ukens norske bidrag.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. ALK-Abello B(ALKB.CO) - 2. mai 2019. Siste sluttkurs: 1130 (2)ALK-Abello B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1115 kroner. Videre oppgang til 1365 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 1090 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt. 2. Loomis B(LOOMB.ST) - 2. mai 2019. Siste sluttkurs: 351.2 (0.2)Loomis B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 306 kroner. Videre oppgang til 370 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 344 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Loomis B. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Biotage(BIOT.ST) - 2. mai 2019. Siste sluttkurs: 125.1 (-3.7)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Biotage og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 120 kroner. Videre oppgang til 144 kroner eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 120 kroner og motstanden ved cirka 135 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. SSAB B(SSABB.ST) - 2. mai 2019. Siste sluttkurs: 30.3 (-0.29)SSAB B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen tester støtten ved cirka 30.00 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 30.00 kroner vil utløse et salgssignal.Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Husqvarna B(HUSQB.ST) - 2. mai 2019. Siste sluttkurs: 86.46 (-0.2)Husqvarna B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt.Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 71.62 kroner. Objektivet ved 80.44 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 85.30 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Husqvarna B. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. AarhusKarlshamn(AAK.ST) - 2. mai 2019. Siste sluttkurs: 157.25 (3)AarhusKarlshamn ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 154 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Lundbeck(LUN.CO) - 2. mai 2019. Siste sluttkurs: 285.3 (3.8)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Lundbeck og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen tester støtten ved cirka 280 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 280 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.8. NEL(NEL.OL) - 2. mai 2019. Siste sluttkurs: 7.88 (0.64)NEL har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen har støtte ved cirka 6.00 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Evolution Gaming Group(EVO.ST) - 2. mai 2019. Siste sluttkurs: 940.6 (-33.4)Evolution Gaming Group har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen har støtte ved cirka 730 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Evolution Gaming Group. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. BillerudKorsnäs(BILL.ST) - 2. mai 2019. Siste sluttkurs: 129.35 (0.25)BillerudKorsnäs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 125 kroner. Videre oppgang til 154 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 125 kroner og motstand ved cirka 140 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også