Styreleder kjøper i sparebank

Øker eksponeringen.

Ahb Invest AS, kontrollert av styreleder Arild Bødal, kjøpte i går 9.000 egenkapitalbevis i Sparebanken Vest til kurs 52,60 kroner, går det frem av en børsmelding. Han la dermed 473.400 kroner på bordet for aksjene.Arild Bødal, inklusive Ahb Invest, eier etter dette 32.959 egenkapitalbevis i banken.