Sulteforede sunnmøringer vil vokse i supply

Golden Energy Offshore Services ser flere spennende muligheter, og åpner for å hente mer egenkapital. 

Golden Energy Offshore Services tok nylig over de to nybygde flerbruks plattform forsyningsskipene (MPSV) «Energy Empress» og «Energy Duchess» som ble kjøpt for en samlet pris på 37 millioner dollar, eller drøyt 320 millioner kroner. Førstnevnte er allerede på vei til Nordsjøen fra verftet i Kina, mens sistnevnte drar snarlig.I forbindelse med finansieringen ble det gjort en rettet emisjon på 36,7 millioner kroner til kjemperabatt for å skape tilstrekkelig interesse.Nå varsler selskapet vekst og åpner opp for flere kapitalutvidelser.Venter flere muligheterI årsrapporten som ble publisert fredag ettermiddag, skriver selskapet at det venter å fortsatt blitt tilbudt interessante investeringsmuligheter gjennom driftsselskapet Golden Energy Offshore Management (GEOM).Dersom slike muligheter ventes å generere økte aksjonærverdier, vil selskapet se på muligheten for å hente ytterligere egenkapital, både fra eksisterende og nye investorer, opplyses det. Det vises til at selskapet hadde muligheten til å kjøpe både driftsselskapet og fartøyene «Larissa» og «Despina» i 2018, men at det ikke var tilstrekkelig investorinteresse på daværende tidspunkt.«Disse mulighetene og andre interessante investeringer kan materialisere seg å muliggjøre fortsatt vekst av selskapet, en bredere aksjonærgruppe og bedre likviditet i selskapets aksjer», heter det. Lavere rater i NordsjøenI løpet av 2018 seilte Ålesund-rederiets to PSV-er «Energy Scout» og «Energy Swan» inn inntekter på 61,2 millioner kroner fra oppdrag i henholdsvis Vest-Afrika og Nordsjøen.Det er ned fra 86,8 millioner i 2017.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt fra 33,6 millioner kroner i 2017 til 2,6 millioner kroner i 2018. Fallet skyldtes hovedsakelig lavere rater i Nordsjøen.I løpet av året ble det gjort en nedskrivning på nær 17 millioner kroner knyttet til flåten som følge av markedsutviklingen. Konverteringen av selskapets obligasjonslån til egenkapital i forbindelse med refinansieringen i ga en positiv resultateffekt på 102,2 millioner kroner.Resultatet etter skatt i 2018 beløp seg dermed til 75,6 millioner kroner, mot 2,2 millioner kroner året før.