Sunnmøringer kjøper nye supplyskip for 320 mill.

Etter å ha strukket seg langt på alle måter, kan Golden Energy Offshore endelig innlemme to nye supplyskip i flåten.

Av frykt for å gå glipp av et spennende marked i Nordsjøen til sommeren, valgte det Ålesund-baserte offshorerederiet Golden Energy Offshore Services å strekke seg langt for å kjøpe to nye flerbruks plattform forsyningsskip (MPSV) bygget i Kina, som det sikret seg rettighetene til i juni i fjor.Knallharde forhandlinger med verftet Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment om endringer av vilkårene i den opprinnelige avtalen ga til slutt uttelling. Dermed fikk det Merkur Market-noterte rederiet også inn tilstrekkelig med penger fra aksjonærene til finansieringen av fartøyene som skal hete «Energy Empress» og «Energy Duchess», og har en samlet kjøpspris på 37 millioner dollar, tilsvarende vel 320 millioner kroner.- Jeg er veldig glad for at vi endelig kan bekrefte at vi nå vil ta levering av disse to fartøyene, med sterk støtte fra våre eksisterende aksjonærer, kommenterer konsernsjef Per Ivar Fagervoll i en børsmelding sendt ut sent tirsdag kveld. For å få avtalen i havn, måtte rederiet blant annet stille med en begrenset garanti, samt sikkerhet i PSV-en «Energy Scout» for en begrenset periode og beløp. Det fremgikk av en børsmelding fredag.Av totalsummen på 37 millioner dollar, er 2,2 millioner dollar allerede innbetalt. I tillegg er det investert i byggetilsyn.Stor rabattKjøpsavtalen med verftet ble signert rett før selskapets ekstraordinære generalforsamling tirsdag, der det skulle stemmes over en rettet emisjon til finansiering av fartøyene. Denne ble følgelig godkjent.Rederiet varslet i forrige uke at det ville hente mellom 30,6 og 46,75 millioner kroner i emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer til kurs 3,50 kroner.For å skape tilstrekkelig interesse var emisjonskursen satt milevis under forrige omsatte kurs på 6,50 kroner, etter råd fra de finansielle rådgiverne i Arctic Securities og Fearnley Securities.«(…) Gitt den korte tidsrammen, den begrensede kapitalen som kreves, og vanskeligheten med å generere ekstern investorinteresse, mener styret det er nødvendig å invitere nåværende aksjonærer til å komme med de nødvendige midlene til en kurs betydelig lavere enn den siste omsetningen på børsen», skrev styret i en børsmelding for én uke siden.Fasiten viser at det ble mottatt tegninger for nær 10,5 millioner aksjer, noe som dermed ga et bruttoproveny på drøyt 36,7 millioner kroner, eller litt under midten av det indikerte intervallet. Hybrid-avtaleI henhold til de reviderte vilkårene kjøper Golden Energy Offshore skipene gjennom en hybrid kjøps- og leieavtale der to SPV-er – Special Purpose Vehicle – vil få overført rettighetene og forpliktelsene forbundet med skipene.Hvert av disse SPV-ene vil i samarbeid med selskapet inngå treårige bareboat-avtaler for skipene der den daglige hyren blir 3.000 dollar det første året, og 4.000 dollar de to siste.I tillegg til bareboat-avtalene vil den reviderte avtalen utgjøre en kjøpsavtale.Det skal betales én million dollar ved signering, 4,2 millioner dollar ved levering, 3,7 millioner dollar ett år etter avtaleinngåelsen, 7,4 millioner dollar to år etter. Resten av oppgjøret skal betales ved utløpet av den treårige avtalen.Deler av hyren for bareboat-avtalen går i tillegg til nedbetaling av kjøpsprisen.Stramt markedUnder ledelse av Fagervoll, tror rederiet at det er i stand til å drive sine to nye skip med positiv margin i forhold til driftskostnadene og bareboat-hyren når de ankommer Europa.Strategien er i utgangspunktet å trade skipene i spotmarkedet gjennom sommersesongen, men det skal også ha kommet tilbud om langsiktige charterkontrakter.«(…) selskapet vil forfølge slike muligheter dersom det anses som attraktivt».Rederiet venter nå å kunne dra nytte av deler av sommersesongen i Nordsjøen som ser ut til å bli veldig stram når det gjelder tilgjengelige PSV-er.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også